Orientering fra bestyrelsen

For en god ordens skyld afholdes der i år ikke generalforsamling pinselørdag som vi plejer, da det er fortsat ikke muligt at afholde møder med deltagelse af mange mennesker.

Omkring mulig generalforsamling og tidspunkt herfor, vil bestyrelsen tage stilling til det, når der er nyt fra regeringen,  og såfremt der blandt medlemmerne måtte være stemning for afholdelse af  en generalforsamling i 2020. Lad os endelig høre jeres tilkendegivelser.

Bestyrelsen vil snarest udarbejde en foreløbig beretning om det forløbne år, og hvad der er sket i dette år samt uploade det underskrevne regnskab på hjemmesiden.

Der afholdes på grund af COVID-19 heller ikke møde i Jammerbugt Kommune sammen med alle formændene for områdets grundejerforeninger.

Beretningen vil derfor i det væsentligste omhandle følgende:

Orientering om kørsel på stranden herunder artikel omkring samme i bladet Motor.

Orienter ing om afvanding af grundene på Østersvej m.fl. og møde på Hotel Slettestrand

Orientering generelt om vandproblemer i Slettestrand herunder uformelt møde med Jammerbugt Kommune

Orientering om tillæg til lokalplan m.v. omhandlende bygningen på Slettestrandvej 152.

Orientering om septiktanke.

Orientering om kørsel på vejene.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen