Fredning af Lien

På generalforsamlingen blev der forespurgt til fredning af LIEN.

 

Der foreligger en af Fredningsnævnte truffet afgørelse af 5 . december 2006 om yderligere fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen. Den afgørelse blev siden stadfæstet af Naturklagenævnet i 2009.

 

Kendelser ne kan ses på nettet ved at google ”Fredninger af Lien”

 

Det er følgelig således, at såvel arealet øst for Slettestrand samt hele Lien og arealerne bag ved Lien er fredet fra Slettestrandvej i Slettestrand til Strandvejen op til Tranum by og ned til Tranum Klit.

 

www.jammerbugt.dk kan der  ved at gå ind på ”fredninger i Jammerbugt Kommune” og trykke på kortet se hele området der er fredet.