GENERALFORSAMLING 3. juni kl 15.00

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen

Under Lien, Slettestrand afholdes

 

Lørdag den 3. juni 2017  Kl. 15.00 på Hotel Klitrosen med kaffe og kringle

 

Dagsorden:

 

1.   Valg af dirigent

 

2.   Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

 

3.   Aflæggelse af årsregnskab

 

4. Rettidigt indkomne forslag:

         - Oprensning af vandløb i Slettestrand, v. Ulrich Jespersen

 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af

   kontingent

 

6. Valg af formand – Jens Jerslev er villig til genvalg

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – På valg er Henning

    Christoffersen og Mads Hvolby, der begge er villige

 &nbsp ;  til genvalg

 

8. Valg af suppleanter, Ole Berthelsen og Poul Kristensen (valgt 2016)

 

9. Valg af 2 revisorer, John Ullits og Christian Weirsøe, (valgt 2016)

 

10. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Jens Jerslev