Farlig kørsel på Bjerregårdsboulevarden

Åbent brev til: Jammerbugt kommune,

 

Som flittig bruger af sommerhuset året rundt bliver jeg tiltagende bekymret over brugen af Bjerregårdsboulevarden. Placeringen bevirker, at den bruges som smutvej for mange, der skal ud ad og bort fra Redningsvejen. Denne trafik foregår desværre ofte med hastigheder, hvor bilistens evne til at holde bilen på vejen er eneste begrænsning; og dette er ikke blevet bedre i løbet af de 65 år, jeg og min familie har haft fornøjelsen af at færdes her.

  Det har været fremført i Grundejerforeningen, at man ikke ønsker en ”Skilteskov”. Men ærlig talt, når man kan opsætte adskillige skilte med ”Blind Vej” for at øge bilisternes bekvemmelighed; så kunne man vel også opsætte et skilt i hver ende af Bjerregårdsboulevarden for at øge sikkerheden for beboere og hotelgæster, der gerne vil kunne færdes trygt her i dette fritidsparadis.

Må jeg foreslå, at man gør som på Ole Kielbergsvej i Humlebæk, hvor grusvejen forbi fårefolde og hegn fører frem til Kolonihaverne. Her har man sat Legegade og 15 km. begrænsning op til stor glæde for beboernes sikkerhed og vejens beskaffenhed.

Se vedhæftede billeder fra Ole Kielbergsvej og Bjerregårdsboulevarden.

Jeg håber I alle vil tænke dette igennem og derefter prioritere børn, voksne og handicappedes sikkerhed højere end bilisterne bekvemmelighed.

Med venlig hilsen: 

Anne og Valdemar Klauber

Bjerregårdsbouleva rden 20

 

Svar

Fra Kommunen

Jammerbugt Kommune har modtaget jeres henvendelse om færdslen på Bjerregårdsboulevarden. Vi har forståelse for, at I oplever, at der køres stærkt på Bjerregårdsboulevarden og at I ønsker, at der skal gøres noget ved det.

 

Bjerregårdsboulevarden er en privat fællesvej, der ligger i sommerhusområde og som følge heraf administreres efter reglerne i privatvejslovens Afsnit III. Kommunen er vejmyndighed for de private fællesveje, men vejen er privat ejet. Undtaget er dog den asfaltbelagte del af vejen, der er kommunevej. Samlet set betragter Jammerbugt Kommune Bjerregårdsboulevarden og Redningsvejen som et samlet vejsystem, hvor alle sommerhusgæsterne i området har ret til at færdes.

 

Hvis der skal hastighedsregulerende sættes skiltning op, skal det ske på privat initiativ. Som vejmyndighed, skal kommunen, med samtykke fra politiet, godkende færdselsregulerende tiltag på vejene. Men det er op til vejejere og vejbrugere at ansøge og afholde udgifter til færdselsregulering på private fællesveje. Undtagelsen er dog gadenavnsskiltning, herunder husnr. på stikveje og blindvejsskiltning, da kommunen sørger for denne skiltning, da den er vejvisende.

 

De eksempler på skiltning, som I har indsendt er ikke en løsning, som Jammerbugt Kommune kan godkende. Ved skiltning til under 50 km/t kræver politiet, at der etableres fysisk færdselsregulering på vejen, enten ved chikaner, vejbump eller lign. da det er politiets erfaring, at hastighedsskiltningen ellers ikke respekteres i praksis.

 

Med hensyn til skiltet med legende børn, så er skiltet med pigen og bolden ikke officielt godkendt vejmarkering i henhold til afmærkningsbekendtgørelsen. Skiltet er brugt ved en tidligere kampagne om hastighed og er efterfølgende blevet kopieret af skilteproducenter og solgt til private, der typisk sætter dem op uden at indhente godkendelse ved vejmyndighederne. Langs veje, der er offentligt tilgængelige er det kun muligt at opsætte skiltning, der er officiel vejafmærkning.

 

Venlig hilsen

Morten Thiel Nielsen